KYOTOGRAPHIE · 野口家住宅 花洛庵 Noguchi Residence Karaku-an · 12-24 avril 2017

Nara: A Double Passion
クレール・ド・ヴィリユ|Claire de Virieu
京都府京都市中京区藤本町544
544, Fujimoto-cho, Aburanokoji Shijo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto
Open: 4/12–4/24|10:00–18:00
Open everyday|Tel: 075-211-3551

Nara: A Double Passion / Claire de Virieu